Thuế - Kế toán

Tư vấn thuế thường xuyên

Song hành với các dịch vụ báo cáo thuế, quyết toán thuế, rà soát sổ sách kế toán thì dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên là dịch vụ trọng tâm của Công ty luật SAIGONLIGHT trong các dịch vụ về thuế. Dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên của chúng tôi được khách hàng đánh giá cao bởi tính chuyên nghiệp, kịp thời và sự tận tụy trong công việc. Dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên tạo điều kiện cho luật sư chúng tôi cập nhật các chính sách về thuế, cung cấp các văn bản pháp luật về thuế, cũng như đưa ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên cho doanh nghiệp sẽ giúp ích cho doanh nghiệp những vấn đề sau;

  • Cập nhật các chính sách về thuế kịp thời cho doanh nghiệp: Luật sư chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật cho khách hàng các chính sách thuế mới, các chính sách đang được thảo luận liên quan đến ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động, cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến thuế;
  • Luật sư chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn, giải quyết những thắc mắc liên quan đến việc áp dụng thuế bằng ý kiến pháp lý thông qua văn bản hoặc tư vấn trực tiếp;
  • Luật sư của chúng tôi sẽ ra soát, kiểm tra lại việc áp dụng thuế trong doanh nghiệp, đưa ra ý kiến pháp lý để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật;
  • Luật sư chúng tôi sẽ tham gia các cuộc họp, làm việc trong nội bộ doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp tham dự các buổi làm việc với Cơ quan quản lý thuế;

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết chúng tôi có thể hỗ trợ và tư vấn thuế, xin hãy liên hệ với luật sư chúng tôi qua: Email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Hotline: 0944.663.773