Tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư

Công ty Luật SAIGONLIGHT tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam gồm:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý của dự án liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng, dự án sản xuất;

- Tư vấn hợp đồng: Hợp đồng xây dựng, hợp đồng huy động vốn (dự án kinh doanh bất động sản), hợp đồng mua bán hành hóa, hợp đồng ngoại thương xuất nhập khẩu, hợp đồng trong thương mại, hợp đồng lao động..

- Tư vấn các vấn đề pháp lý để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện và triển khai dự án.

- Cử luật sư tiến hành giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, và đại diện để bảo vệ Nhà đầu tư tại cơ quan Trọng tài và Tòa Án Việt Nam.

Công ty Luật SAIGONLIGHT có đội ngũ luật sư chuyên sâu các lĩnh vực tư vấn chuyên biệt, chúng tôi sẵn sàng thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi tự hào đã tư vấn cho nhiều nhà đầu tư uy tin hàng đầu Việt Nam.