Dịch vụ Doanh nghiệp

Tư vấn kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ doanh nghiệp là một dịch vụ mà Công ty Luật SAIGONLIGHT đặc biệt chú trọng, vì chúng tôi nhận ra rằng các doanh nghiệp do quy mô và những hạn chế về mặt tài chính mà không thể thuê được luật sư làm việc thường xuyên tại công ty và trả tiền lương định kỳ. Do đó, dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ được tạo ra để đáp ứng những nhu cầu pháp lý trong việc kinh doanh thường ngày doanh nghiệp. Luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp với chi phí hợp lý, đem lại hiệu quả và cho phép chủ doanh nghiệp thực hiện tốt nhất việc điều hành hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ này dựa trên nền tảng kinh nghiệm của luật sư chúng tôi trên tất các các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, thuế, lao động, hợp đồng, sở hữu trí tuệ… và giúp khách hàng cắt giảm bớt những chi phí pháp lý. Chúng tôi xây dựng và thiết kế các gói dịch vụ để phù hợp đối với từng khách hàng, nhưng nhìn chung chất lượng dịch vụ không thay đổi. Các doanh nghiệp sẽ được phân công một luật sư để phụ trách để theo dõi xuyên suốt quá trình tư vấn doanh nghiệp đó.

Các công việc của luật sư chúng tôi khi thực hiện dịch vụ tư vấn kiểm soát nội gồm:

  • Kiểm tra, sà soát hệ thống hồ sơ pháp lý cho doanh nghiêp;
  • Tư vấn, tham mưu để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quy trình hoạt động của các phòng ban, xây dựng các biểu mẫu giao dịch;
  • Tư vấn, soạn thảo các văn bản, quyết định, biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định của pháp luật;
  • Tư vấn, xây dựng hệ thống về lao động, rà soát những vấn đề về lợi ích của người lao động;
  • Tư vấn, đại diện cho doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp liên quan đến lao động;
  • Kiểm tra, rà soát và phân tích hợp đồng giao dịch, đưa ra giải pháp để hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn cho doanh nghiệp kiểm soát các rủi ro về pháp lý liên quan đến tất cả các giao dịch;
  • Đàm phán, thương lượng và giải quyết tranh chấp phát sinh của doanh nghiệp

​Hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi qua Email: luatsaigonlight@gmail.com

Hoặc Hotline: 0944.667.669