Tư vấn đầu tư nước ngoài

Các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (thường gọi là công ty FDI) khi đầu tư vào Việt Nam có thể thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp. Có thể phân biệt về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam là hình thức đầu tư bao gồm việc đầu tư tài sản tài chính dài hạn của cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam gắn liền với quyền quản lý kinh doanh pháp nhân được đầu tư nguồn vốn nước ngoài. Ngược lại đầu tư gián tiếp nước ngoài đơn thuần chỉ bao gồm đầu tư về tài sản tài chính nhưng không tham gia vào quá trình quản lý kinh doanh tại Việt Nam. Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:

- Đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: công ty 100% vốn nước ngoài hoặc công ty có một phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài (hay còn gọi là công ty liên doanh);

- Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp công ty đã thành lập tại Việt Nam;

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP;

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Với gần 10 năm kinh nghiệm, Công ty Luật SAIGONLIGHT tự tin mang đến cho nhà đầu tư sự chắc chắc và an tâm trong các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đang thực hiện các dịch vụ sau:

1. Tư vấn về chính sách và các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực và dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam;

2. Tư vấn về hình thức đầu tư, các thủ tục pháp lý và trình tự triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam; 

3. Tư vấn và hỗ trợ trong quá trình xin Giấy phép đầu tư và các giấy phép/phê chuẩn cần thiết trong quá trình triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam; 

4. Tư vấn về cấu trúc và các vấn đề pháp lý trong quá trình đầu tư và hợp tác đầu tư với đối tác trong nước, bao gồm: thuế, lao động, đất đai, giải quyết tranh chấp;

5. Tư vấn tăng vốn đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

6. Tư vấn thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện hay cơ sở bán lẻ;

7. Tư vấn thành lập công ty liên doanh; thành lập công ty 100% vốn nước ngoài; Tư vấn thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông;

8. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Nhà đầu tư tại Việt Nam.

Dịch vụ đăng ký đầu tư

Dịch vụ đăng ký đầu tư

Công ty Luật SAIGONLIGHT chuyên thực hiện dịch vụ đăng ký, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: Tư vấn thủ tục, điều kiện, lĩnh vực đầu tư và phân tích hiệu quả các Dự án đầu tư...

Nhà đầu tư mua vốn góp tại Công ty Việt Nam

Nhà đầu tư mua vốn góp tại Công ty Việt Nam

Theo quy định, người nước ngoài có quyền đầu tư, góp vốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc góp vốn thành lập công ty với các cá nhân, tổ chức trong nước...

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư

Công ty Luật SAIGONLIGHT tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam gồm: Tư vấn các vấn đề pháp lý của dự án kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng, sản xuất...

Dịch vụ điều chỉnh GCN đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh GCN đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư vì vậy thủ tục rất phức tạp và yêu cầu nhiều hồ sơ giải trình...

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty Luật SAIGONLIGHT chuyên thực hiện dịch vụ đăng ký, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài gồm: Tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài...