Tranh chấp & Thu hồi nợ

Công ty Luật SAIGONLIGHT có các luật sư hàng đầu về việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng Tài Thương Mại, có nhiều kinh nghiệm trong các vụ kiện tụng trong Kinh doanh Thương mại, Lao động, Sở hữu trí tuệ cũng như các vụ kiện Dân sự, Hôn nhân Gia đình và Hình sự. Các giai đoạn thực hiện của chúng tôi như sau:

Tư vấn trước tranh chấp:

- Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và đưa ra các nhận định về lợi thế, bất lợi và những rủi ro có thể có; 

- Đưa ra những tư vấn thực tế về các bước và biện pháp cần thực hiện để giải quyết tranh chấp;

- Soạn thảo và phát hành thư cảnh báo hoặc thỏa thuận giải quyết vụ việc.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự:

- Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả đơn khởi kiện, phản tố; 

- Đại diện và/hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán và thương thảo về tranh chấp với bên thứ ba; 

- Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, xét xử theo yêu cầu của Tòa án và Trọng tài Thương mại.

Đại diện trước Tòa án/Trọng tài Thương mại:

- Là luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng trước Tòa án và Trọng tài Thương mại.

Hoạt động Thu hồi nợ:

Trong hoạt động thu hồi, xử lý nợ đòi hỏi không chỉ các khả năng chuyên môn mà còn sự nhạy cảm, linh động và hiểu biết thực tiễn kinh doanh của luật sư. Công ty Luật SAIGONLIGHT đã rất thành công trong hoạt động thu hồi, xử lý nợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên lãnh thổ Việt Nam. Phạm vi dịch vụ thu hồi nợ của chúng tôi bao gồm:

- Rà soát hồ sơ và xác định cơ sở pháp lý cho hoạt động thu hồi nợ;

- Điều tra (nếu có) khả năng tài chính, tài sản của bên nợ để xác định khả năng thu hồi nợ;

- Thay mặt khách hàng gặp gỡ, đàm phán với chủ nợ/bên nợ để xử lý thu hồi nợ;

- Đề xuất các giải pháp thay thế, bổ sung để thu hồi, xử lý thu hồi nợ;

- Soạn thảo các thư yêu cầu, các thỏa thuận mới (giấy nhận nợ, kế hoạch trả nợ, các thỏa thuận dùng tài sản để bảo đảm cho việc trả nợ) theo yêu cầu của khách hàng;

- Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục khởi kiện tại Tòa án/Trọng tài để thu hồi nợ;

- Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án/quyết định của Tòa án/Trọng tài tại các cơ quan Thi hành án.

Luật sư tranh tụng tại Tòa án

Luật sư tham gia tranh tụng

Dịch vụ luật sư tranh tụng là thế mạnh của Công ty luật SAIGONLIGHT, Với lợi thế là Hãng luật Việt Nam chúng tôi rất am hiểu chính sách pháp luật và tập quán giải quyết tranh chấp tại Việt Nam...

Dịch vụ thu hồi nợ

Dịch vụ thu hồi nợ

Công ty Luật SAIGONLIGHT cung cấp dịch vụ liên quan đến thu hồi nợ đối với kinh doanh thương mại và dân sự. Luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn...