Dịch vụ Doanh nghiệp

Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, việc thay đổi các vấn đề như địa chỉ trụ sở, tăng giảm vốn, bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông, thay đổi đại diện pháp luật. Mỗi khi cần thực hiện các thủ tục pháp lý này, Công ty luật SAIGONLIGHT luôn thực hiện một cách nhanh chóng và đem lại hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Các công việc mà luật sư sẽ thực hiện trong lĩnh vực này gồm:

1/ Tư vấn cho doanh nghiệp vấn đề cần thay đổi có phù hợp với quy định pháp lý hay không?

2/ Lựa chọn phương án tối ưu để thay đổi nhất cho doanh nghiệp;

3/ Thay dự các buổi họp, làm việc với các thành viên nội bộ doanh nghiệp để thống nhất phương án thực hiện;

4/ Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ và liên hệ Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục.

Nếu cần thêm thông tin về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi qua Email: luatsaigonlight@gmail.com hoặc Hotline: 0944.663.773