Soạn thảo, rà soát Hợp đồng

Mỗi giao dịch thương mại hoặc dân sự đều có những đặc thù khác nhau. Đó là lý do Hợp đồng mẫu không thể đảm bảo được quyền lợi cho khách hàng và có nhiều tiềm ẩn rủi ro có thể xảy ra cho họ.

Chúng tôi hiểu rằng, để hợp đồng đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng thì ngoài kiến thức pháp lý chuyên môn vững chắc còn phải hiểu rõ bản chất của giao dịch, lĩnh vực hoạt động của khách hàng.

Tu van soan thao hop dong

"Hãy yêu cầu luật sư rà soát, kiểm tra tính pháp lý trước khi ký hợp đồng nhằm loại trừ các rủi ro trong giao dịch"

Trong trường hợp khách hàng mong muốn được một Công ty luật chuyên nghiệp tư vấn và rà soát lại dự thảo hợp đồng, Công ty luật SAIGONLIGHT có thể cung cấp dịch vụ nêu trên:

1. Công ty luật SAIGONLIGHT sẽ tiến hành rà soát dự thảo Hợp đồng cho khách hàng như sau:

- Nghiên cứu các yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng/giao dịch;

- Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng theo yêu cầu;

- Rà soát trực tiếp trên bản dự thảo Hợp đồng cho khách hàng trên cơ sở bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật;

- Cung cấp cho khách hàng các ý kiến pháp lý, giải thích và đánh giá của luật sư liên quan đến dự thảo Hợp đồng dưới hình thức Văn bản ý kiến tư vấn pháp lý;

- Chỉnh sửa, rà soát và hoàn hiện tối đa bản dự thảo Hợp đồng trên cơ sở ý kiến, góp ý hoặc yêu cầu từ khách hàng.

2. Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ để Công ty luật SAIGONLIGHT thực hiện các công việc nêu trên sẽ được đánh giá, trao đổi và thương lượng tùy theo tính  chất phức tạp của hợp đồng cần rà soát.

Hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi qua Email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Điện thoại: 028.6688.3434

Tu van hop dong