Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật SAIGONLIGHT được cung cấp cho khách hàng một cách toàn diện gồm từ việc xác lập quyền sở hữu, thực thi và khai thác các giá trị thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ liên quan đến xác lập quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Dịch vụ đăng ký: đăng ký các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, bản quyền...;

- Dịch vụ tra cứu: gồm tra cứu nhằm mục đích đăng ký và tra cứu nhằm mục đích sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như nêu trên;

- Dịch vụ khiếu nại: trợ giúp khách hàng giải quyết các khúc mắc liên quan đến các quyết định của cơ quan nhà nước liên quan đến Sở hữu trí tuệ, cụ thể như khiếu nại về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ, khiếu nại các quyết định hành chính khác về SHTT;

- Dịch vụ điều tra, xử lý vi phạm: trợ giúp khách hàng điều tra phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kịp thời đưa ra các hướng giải quyết hiệu quả nhất đảm bảo tối đa cho quyền lợi của khách hàng. Bằng việc phối hợp với các cơ quan chức năng, chúng tôi luôn có được những giải pháp hiệu quả nhất;

- Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng - chuyển giao quyền: Chuyển nhượng - chuyển giao quyền luôn là một trong những việc quan trọng trong việc khai thác các giá trị thương mại của quyền SHTT.

Hãy liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tối đa qua Email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Điện thoại 028.6688.3434

Đăng ký Nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ Sở hữu trí tuệ là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Các dịch vụ về Sở hữu Trí tuệ mà chúng tôi đang thực hiện: Đăng ký nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Đăng ký sáng chế...

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới...

Đăng ký Sáng chế

Đăng ký Sáng chế

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật (có thể dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình hoặc kết hợp cả hai), do con người tạo ra để phục vụ cho đời sống...

Đăng ký Quyền tác giả

Đăng ký Quyền tác giả

Công ty Luật SAIGONLIGHT cung cấp dịch vụ pháp lý về quyền tác giả và quyền liên quan (sau đây gọi chung là quyền tác giả) cho khách hàng...

Tranh chấp & Khiếu nại SHTT

Tranh chấp & Khiếu nại SHTT

Công ty Luật SAIGONLIGHT sẽ đại diện khách hàng tiến hành khiếu nại các thông báo hoặc quyết định của Cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề Sở hữu trí tuệ của khách hàng...