Lao động - Bảo hiểm

Quan hệ lao động đóng vai trò then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, việc quản lý lao động là nhân tố chính để quyết định sự thành công đối với các doanh nghiệp. Qua thực tiễn tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp, chúng tôi đã phát triển các dịch vụ tư vấn về lao động một cách toàn diện để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện khâu quản lý lao động của mình một cách hiệu quả, thông qua các dịch vụ vụ thể như:

1. Tư vấn, soạn thảo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể;

2. Tư vấn soạn thảo mẫu Hợp đồng lao động;

3. Tư vấn soạn thảo Quy chế quản lý nội bộ, Quy chế tiền lương, Quy chế nhân viên, Hệ thống các quy định, quy trình khác về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp;

4. Tư vấn xây dựng Quy chế phân cấp quản lý nội bộ đối với các chức danh quản lý điều hành doanh nghiệp;

4. Tư vấn xử lý kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động.

Hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi qua email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Điện thoại: 028.6688.3434