Thuế - Kế toán

Dịch vụ quyết toán thuế

Bên cạnh cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên, báo cáo thuế thì dịch vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp cũng giải quyết được những khó khăn, tồn đọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với dịch vụ quyết toán thuế của chúng tôi sẽ thực hiện cho doanh nghiệp các công việc sau:

  • Thu thập, rà soát lại toàn bộ thông tin hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
  • Kiểm tra, phân loại và sắp xếp lại hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp;
  • Kiểm tra, chỉnh sửa và nhập lại số liệu và phân bổ hạch toán đúng theo quy chuẩn;
  • Tư vấn, hướng dẫn lập lại toàn bộ hồ sơ sổ sách kế toán, báo cáo thuế đúng theo quy định pháp luật;
  • Tư vấn, loại bỏ, điều chỉnh lại những chứng từ không phù hợp với quy định pháp luật;
  • Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với Cơ quan quản lý thuế, giải trình hợp lý tất các các yêu cầu của Cơ quan quản lý thuế;

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết chúng tôi có thể hỗ trợ và tư vấn thuế, xin hãy liên hệ với luật sư chúng tôi qua: Email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Hotline: 0944.663.773