Dịch vụ Doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về Doanh nghiệp được Luật SAIGONLIGHT chú trọng phát triển một cách toàn diện, tối đa và tập trung cao. Các luật sư của chúng tôi có gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nên chúng tôi biết làm thể nào để đem lại sự an toàn pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiểu quả nhất với chi phí hợp lý nhất. 

Các dịch vụ pháp lý này sẽ được thực hiện chuyên nghiệp dưới các hình thức: tư vấn ý kiến pháp lý bằng văn bản, tư vấn trực tiếp giải pháp thực hiện và cử luật sư trực tiếp thực hiện dịch vụ.

Tư vấn các vấn đề khi Doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp:

- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp;

- Tư vấn về vốn điều lệ của doanh nghiệp;

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh;

- Tư vấn về giấy phép con đối với ngành nghề có điều kiện;

- Tư vấn xây dựng bộ máy kiểm soát nội bộ doanh nghiệp.

Tư vấn các vấn đề khi Doanh nghiệp sắp xếp, cơ cấu lại Doanh nghiệp:

- Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

- Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, vốn góp doanh nghiệp;

- Tư vấn chào bán và phát hành chứng khoán;

- Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp. 

Hãy liên hệ với Luật SAIGONLIGHT qua Email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Hotline: 0944.663.773

Giải thể doanh nghiệp

Thu tuc giai the doanh nghiep

Khi một Công ty kinh doanh không hiệu quả, sự lựa chọn cuối cùng là khai tử cho doanh nghiệp. Do đó, thủ tục giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng để kết thúc một vòng đời của doanh nghiệp...

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Công ty Luật SAIGONLIGHT thực hiện dịch vụ pháp lý tư vấn chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp như sau: Tư vấn chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại...

1 2