Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp được Công ty Luật SAIGONLIGHT chú trọng phát triển một cách toàn diện, tối đa và tập trung cao. Các luật sư của chúng tôi có gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nên chúng tôi biết làm thể nào để đem lại sự an toàn pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiểu quả nhất. Các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp mà Công ty Luật SAIGONLIGHT đang cung cấp như: Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tư vấn mua bán & sáp nhập doanh nghiệp, Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Tư vấn kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, Tư vấn soạn thảo, rà soát Hợp đồng...

Các dịch vụ pháp lý này sẽ được cung cấp và thực hiện chuyên nghiệp dưới hình thức: cung cấp ý kiến pháp lý, giải pháp thực hiện và trực tiếp thực hiện các giải pháp đó. Các thủ tục mà luật sư chúng tôi đang thực hiện như: thay đổi giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thủ tục thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh..; Cơ cấu lại doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc xin cấp Giấy phép đầu tư sửa đổi và các thủ tục sau khi cơ cấu lại; Tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể và thanh lý doanh nghiệp; Cung cấp ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp; Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu.

Hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi qua Email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Điện thoại: 028.6688.3434

Giải thể doanh nghiệp

Thu tuc giai the doanh nghiep

Khi một Công ty kinh doanh không hiệu quả, sự lựa chọn cuối cùng là khai tử cho doanh nghiệp. Do đó, thủ tục giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng để kết thúc một vòng đời của doanh nghiệp...

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Công ty Luật SAIGONLIGHT thực hiện dịch vụ pháp lý tư vấn chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp như sau: Tư vấn chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại...

1 2