Dịch vụ Doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về Doanh nghiệp được Luật SAIGONLIGHT chú trọng phát triển một cách toàn diện, tối đa và tập trung cao. Các luật sư của chúng tôi có gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nên chúng tôi biết làm thể nào để đem lại sự an toàn pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiểu quả nhất với chi phí hợp lý nhất. 

Các dịch vụ pháp lý này sẽ được thực hiện chuyên nghiệp dưới các hình thức: tư vấn ý kiến pháp lý bằng văn bản, tư vấn trực tiếp giải pháp thực hiện và cử luật sư trực tiếp thực hiện dịch vụ.

Tư vấn các vấn đề khi Doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp:

- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp;

- Tư vấn về vốn điều lệ của doanh nghiệp;

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh;

- Tư vấn về giấy phép con đối với ngành nghề có điều kiện;

- Tư vấn xây dựng bộ máy kiểm soát nội bộ doanh nghiệp.

Tư vấn các vấn đề khi Doanh nghiệp sắp xếp, cơ cấu lại Doanh nghiệp:

- Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

- Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, vốn góp doanh nghiệp;

- Tư vấn chào bán và phát hành chứng khoán;

- Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp. 

Hãy liên hệ với Luật SAIGONLIGHT qua Email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Hotline: 0944.663.773

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Lĩnh vực dịch vụ pháp lý về tư vấn doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Công ty Luật SAIGONLIGHT. Với gần 10 năm thực hiện tư vấn pháp lý doanh nghiệp...

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Để một Doanh nghiệp vận hành một cách trơn tru, hiệu quả và hạn chế cách rũ rõ pháp lý, bên cách việc công ty phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ thì phải có đội ngũ luật sư....

Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Mua ban sap nhap doanh nghiep

Bên cạnh thực hiện dịch vụ pháp lý về tư vấn thành lập doanh nghiệp, Công ty Luật SAIGONLIGHT có đội ngũ luật sư kinh nghiệm để tư vấn cho Khách hàng các vụ mua bán & sáp nhập...

Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh

Thay doi noi dung dang ky doanh nghiep

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, việc thay đổi các vấn đề như: thay đổi địa chỉ, tăng giảm vốn, bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi thành viên, cổ đông, thay đổi đại diện pháp luật...

Tư vấn kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp

Luat su noi bo doanh nghiep

Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ doanh nghiệp là một dịch vụ mà Công ty Luật SAIGONLIGHT đặc biệt chú trọng, vì chúng tôi nhận ra rằng các doanh nghiệp...

Tư vấn pháp lý nội bộ cho Doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý nội bộ cho Doanh nghiệp

Công ty Luật SAIGONLIGHT sẽ tiến hành tư vấn pháp lý nội bộ cho Doanh nghiệp đối với các vấn đề sau: Tư vấn xây dựng hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp...

1 2