Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp được Công ty Luật SAIGONLIGHT chú trọng phát triển một cách toàn diện, tối đa và tập trung cao. Các luật sư của chúng tôi có gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nên chúng tôi biết làm thể nào để đem lại sự an toàn pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiểu quả nhất. Các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp mà Công ty Luật SAIGONLIGHT đang cung cấp như: Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tư vấn mua bán & sáp nhập doanh nghiệp, Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Tư vấn kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, Tư vấn soạn thảo, rà soát Hợp đồng...

Các dịch vụ pháp lý này sẽ được cung cấp và thực hiện chuyên nghiệp dưới hình thức: cung cấp ý kiến pháp lý, giải pháp thực hiện và trực tiếp thực hiện các giải pháp đó. Các thủ tục mà luật sư chúng tôi đang thực hiện như: thay đổi giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thủ tục thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh..; Cơ cấu lại doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc xin cấp Giấy phép đầu tư sửa đổi và các thủ tục sau khi cơ cấu lại; Tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể và thanh lý doanh nghiệp; Cung cấp ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp; Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu.

Hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi qua Email luatsaigonlight@gmail.com hoặc Điện thoại: 028.6688.3434

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Lĩnh vực dịch vụ pháp lý về tư vấn doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Công ty Luật SAIGONLIGHT. Với gần 10 năm thực hiện tư vấn pháp lý doanh nghiệp...

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Để một Doanh nghiệp vận hành một cách trơn tru, hiệu quả và hạn chế cách rũ rõ pháp lý, bên cách việc công ty phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ thì phải có đội ngũ luật sư....

Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Mua ban sap nhap doanh nghiep

Bên cạnh thực hiện dịch vụ pháp lý về tư vấn thành lập doanh nghiệp, Công ty Luật SAIGONLIGHT có đội ngũ luật sư kinh nghiệm để tư vấn cho Khách hàng các vụ mua bán & sáp nhập...

Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh

Thay doi noi dung dang ky doanh nghiep

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, việc thay đổi các vấn đề như: thay đổi địa chỉ, tăng giảm vốn, bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi thành viên, cổ đông, thay đổi đại diện pháp luật...

Tư vấn kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp

Luat su noi bo doanh nghiep

Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ doanh nghiệp là một dịch vụ mà Công ty Luật SAIGONLIGHT đặc biệt chú trọng, vì chúng tôi nhận ra rằng các doanh nghiệp...

Tư vấn pháp lý nội bộ cho Doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý nội bộ cho Doanh nghiệp

Công ty Luật SAIGONLIGHT sẽ tiến hành tư vấn pháp lý nội bộ cho Doanh nghiệp đối với các vấn đề sau: Tư vấn xây dựng hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp...

1 2