Tư vấn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ điều chỉnh GCN đầu tư

Công ty Luật SAIGONLIGHT cung cấp các dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với những công việc sau:

- Tư vấn thủ tục và các vấn đề liên quan đến những nội dung cần điều chỉnh trong giấy chứng nhận đầu tư;
- Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
- Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giải trình với cơ quan có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới theo nội dung điều chỉnh;
- Các vấn đề khác liên quan.

Công ty Luật SAIGONLIGHT  gồm nhiều luật sư có kinh nghiệm trong việc thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi đã điều chỉnh thành công nhiều dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ tư vấn tốt cho nhà đầu tư mà còn hỗ trợ pháp lý cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư để thực hiện đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư.