Sở hữu trí tuệ

Đăng ký Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình nhưng đem lại giá trị to lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của Doanh nghiệp. Theo đó Nhãn hiệu được hiểu là: dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ giữa các Doanh nghiệp khác nhau. Các dấu hiệu để phân biệt này thường được thể hiện dưới dạng Chữ viết, Hình ảnh, Màu sắc, Âm thanh hoặc kết hợp các yếu tố trên. Để dấu hiệu nhận biết này trở thành Nhãn hiệu thì Doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký bảo hộ.

Các dịch vụ liên quan đến việc đăng ký Nhãn hiệu mà Công ty Luật SAIGONLIGHT đang thực hiện bao gồm:

1. Kiểm tra Nhãn hiệu, đánh giá khả năng đăng ký Nhãn hiệu, chuẩn bị hồ sơ đăng ký;

2. Nộp hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu;

3. Chuyển giao kết quả đăng ký Nhãn hiệu;

4. Sửa đổi, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu;

5. Theo dõi, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu;

6. Tư vấn, giải quyết tranh chấp liên quan đến Nhãn hiệu;

Luật sư của chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến Đăng ký Nhãn hiệu hoặc các tranh chấp liên quan đến Nhãn hiệu. Hãy liên hệ với luật sư chúng tôi qua Email: luatsaigonlight@gmail.com hoặc Hotline: 028.6688.3434